Quy định về nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

Ngày hỏi:13/08/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi thông tin về nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được quy định như thế nào? Mong nhận hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

   - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó chủ tịch, thành viên của Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

   - Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động giám sát xổ số với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức, hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT