Quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

Ngày hỏi:13/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì nhiệm vụ quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được quy định ra sao? Mong nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Điều 6 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   - Nhiệm vụ của Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

   + Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số đối với việc chỉ đạo, điều hành các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số;

   + Tuân thủ các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ theo đúng chế độ quy định, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số;

   + Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số xem xét, quyết định các biện pháp xử lý kịp thời.

   - Quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

   + Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền;

   + Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng;

   + Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT