Quy định về quản lý dự án có một phần vốn Nhà nước

Ngày hỏi:28/10/2015

Công ty cổ phần của ông Hoàng Anh (TP. Hà Nội) có cổ phần chi phối của một doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư xây dựng dự án bằng vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại. Vậy, công ty áp dụng các hình thức quản lý dự án, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế theo nguồn vốn nào?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Công ty cổ phần có cổ phần chi phối của một doanh nghiệp Nhà nước, khi đầu tư xây dựng dự án bằng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn thương mại, có nghĩa là dự án có sử dụng một phần nguồn vốn Nhà nước (định nghĩa vốn Nhà nước tại Luật Đấu thầu 2013).

   Vì vậy, khi thực hiện Luật Xây dựng về đầu tư xây dựng dự án phải áp dụng theo các dự án có sử dụng vốn Nhà nước.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn