Quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước

Ngày hỏi:15/07/2017

Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước được pháp luật quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Hằng Nga, hiện tại đang làm việc tại Phòng Kế toán - tài chính thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Cơ quan tôi vừa thanh lý một số máy vi tính cũ không còn dùng đến, tôi đang thắc mắc không biết phải quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước cho đúng luật. Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (hangnga***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Điều 48 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước như sau:

   1. Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

   2. Chi phí có liên quan đến xử lý tài sản công phải được lập dự toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chi phí có liên quan đến xử lý tài sản công bao gồm:

   a) Chi phí kiểm kê, đo vẽ;

   b) Chi phí di dời, phá dỡ, hủy bỏ, tiêu hủy;

   c) Chi phí định giá và thẩm định giá tài sản;

   d) Chi phí tổ chức bán đấu giá;

   đ) Chi phí hợp lý khác có liên quan.

   3. Trường hợp cơ quan nhà nước được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép xử lý tài sản công để mua sắm tài sản thay thế thì được ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước.

   Trường hợp cơ quan nhà nước được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép xử lý tài sản công là trụ sở làm việc và có dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc thì được ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công và ưu tiên bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn