Quy định về rà soát Biểu mẫu đăng ký giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Ngày hỏi:23/09/2017

Hoạt động rà soát Biểu mẫu đăng ký giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đặng Thị Như Giao. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hoạt động rà soát Biểu mẫu đăng ký giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Đặng Thị Như Giao (nhugiao*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 08/2017/TT-BCT quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành thì hoạt động rà soát Biểu mẫu đăng ký giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi được quy định cụ thể như sau:

  - Nội dung rà soát Biểu mẫu đăng ký giá bao gồm:

  + Ngày thực hiện mức giá đăng ký;

  + Bảng đăng ký mức giá cụ thể;

  + Các khoản mục chi phí cấu thành giá;

  + Giải trình lý do điều chỉnh giá;

  + Kiểm tra tính hợp lý của các yếu tố hình thành giá.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu hợp lệ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này mà cơ quan tiếp nhận không yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu, thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.

  - Trường hợp thương nhân giải trình các lý do điều chỉnh giá không phù hợp, không liên quan đến việc tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ hoặc trong thời hạn tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu, cơ quan tiếp nhận gửi thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử nêu rõ lý do và yêu cầu thương nhân chưa áp dụng mức giá đang đăng ký.

  - Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, thời hạn để thương nhân giải trình và gửi văn bản giải trình, tài liệu chứng minh tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo bằng văn bản yêu cầu thương nhân giải trình.

  - Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu. Hết thời hạn trên, nếu cơ quan này không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.

  Trên đây là nội dung tư vấn về hoạt động rà soát Biểu mẫu đăng ký giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 08/2017/TT-BCT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn