Quy định về tài khoản tiền gửi của các đơn vị, tổ chức mở tại kho bạc nhà nước

Ngày hỏi:14/05/2020

Liên quan đến việc phân loại tài khoản của các đơn vị, tổ chức mở tại kho bạc nhà nước. Ban biên tập cho hỏi: Tài khoản tiền gửi của các đơn vị, tổ chức mở tại kho bạc nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về tài khoản tiền gửi của các đơn vị, tổ chức mở tại kho bạc nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Tài khoản tiền gửi của các đơn vị, tổ chức mở tại kho bạc nhà nước được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Tài khoản tiền gửi được mở cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, bao gồm mã tài khoản kế toán thuộc Nhóm 37 - Phải trả tiền gửi của các đơn vị, cụ thể như sau:

   - Tài khoản tiền gửi của đơn vị hành chính, sự nghiệp: Tiền gửi dự toán, Tiền gửi thu phí, Tiền gửi thu sự nghiệp khác, Tiền gửi khác.

   - Tài khoản tiền gửi của xã: Tiền gửi vốn đầu tư do xã quản lý, Tiền gửi các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã, Tiền gửi khác.

   - Tài khoản tiền gửi của ban quản lý dự án.

   - Tài khoản tiền gửi có mục đích.

   - Tài khoản tiền gửi của các tổ chức.

   - Tài khoản tiền gửi của các quỹ.

   - Tài khoản tiền gửi đặc biệt của các đơn vị.

   - Tiền gửi của đơn vị khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn