Quy định về thành viên Hội đồng giám sát xổ số

Ngày hỏi:13/08/2021

Thành viên Hội đồng giám sát xổ số được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành viên Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Điều 7 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   - Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số

   + Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

   + Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số phân công, ủy quyền theo đúng chế độ quy định và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

   + Thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

   - Quyền hạn của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số

   + Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

   + Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng;

   + Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT