Quy định về trợ cấp khó khăn cho hộ ngư dân nghèo.

Ngày hỏi:21/01/2009

Xin luật sư cho biết việc trợ cấp dầu cho ngư dân thì điều kiện hỗ trợ được quy định như thế nào? Máy tàu chính phải có công suất bao nhiêu CV thì mới được hỗ trợ? Thời gian hoạt động của tàu cá là bao nhiêu để được hỗ trợ? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Tại Quyết định số 289 ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân, tiếp theo là Quyết định 965 ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định 298 nêu trên. Theo quy định của các văn bản trên thì ngư dân được hưởng chính sách hỗ trợ về dầu như sau: + Ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tầu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có tiến hành hoạt động khai thác hải sản thường xuyên liên tục, nguồn thu từ đánh bắt hải sản là nguồn thu nhập chính. + Điều kiện được hỗ trợ: Các chủ tàu có đánh bắt hải sản hoặc tầu dịch vụ cho hoạt động từ 6 tháng trong 1 năm trở lên, đã hoàn thành thủ tục mua bảo hiểm thân tầu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, có đăng kiểm, đăng ký lưu hành phương tiện đánh bắt hải sản theo quy định của pháp luật. + Có giấy phép khai thác hải sản; có địa chỉ cư trú hợp pháp được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận. + Phải có xác nhận của chính quyền cấp xã và Bộ đội biên phòng sau mỗi chuyến đi biển. + Đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi chuyến đi đánh bắt hải sản, số lần hỗ trợ theo số lần đi đánh bắt hải sản thực tế nhưng tối đa không quá 3 lần trong năm. + Đối với tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV hỗ trợ 6,5 triệu đồng cho mỗi chuyến đi đánh bắt hải sản, số lần hỗ trợ theo số lần đi đánh bắt hải sản thực tế nhưng tối đa không quá 4 lần trong năm. + Đối với tầu có công suất máy dưới 40CV hỗ trợ 4 triệu đồng cho một chuyến đánh bắt hải sản, số lần hỗ trợ theo số lần đánh bắt hải sản thực tế nhưng tối đa không quá 5 lần trong năm.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn