Quy trình phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho công chức ngành Tài chính

Ngày hỏi:17/05/2019

Xin chào anh chị! Tôi có thắc mắc là quy trình phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành Tài chính bao gồm những bước nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho coogn chức, viên chức ngành Tài chính được quy định tại Điều 13 Quyết định 678/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính, cụ thể bao gồm các bước sau:

   - Đơn vị được giao chủ trì xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng chịu trách nhiệm thành lập Ban xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định hoặc phê duyệt chương trình, tài liệu theo quy định.

   - Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu có nhiệm vụ tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng và chịu trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

   - Thành phần, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bồi dưỡng nghiệp vụ
  Chế độ bồi dưỡng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn