Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/08/2021

Nhờ hỗ trợ nội dung: Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   - Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết, Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

   - Phê duyệt việc thành lập, giải thể Ban giám sát xổ số theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này;

   - Phê duyệt phương án ủy quyền giám sát việc thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

   - Xem xét, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động giám sát xổ số theo quy định;

   - Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng;

   - Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT