Quyết toán năm và quyết toán khi kết thúc dự án đầu tư của các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa

Ngày hỏi:12/12/2017

Quyết toán năm và quyết toán khi kết thúc dự án đầu tư của các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Thành Trung hiện đang công tác tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể là quyết toán năm và quyết toán khi kết thúc dự án đầu tư của các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyết toán năm và quyết toán khi kết thúc dự án đầu tư của các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa quy định tại Tiểu mục 3 Mục IV Thông tư 47/1999/TT-BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn đầu tư cho dự án hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   3.1. Vốn đầu tư xây dựng cho các công trình thuộc chương trình 135 hàng năm được cấp phát cho khối lượng hoàn thành đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch (tính theo biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành); Kho bạc nhà nước nhận hồ sơ thanh toán đến hết ngày 15 tháng 01 năm sau và kết thúc cấp phát vốn cho các dự án vào ngày 31 tháng 01 năm sau.

   - Các chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán việc sử dụng vốn cấp phát gửi Ban chỉ đạo chương trình, Kho bsạc nhà nước nơi giao dịch và cơ quan tài chính nơi có chuyển vốn cấp phát. Các khoản tạm ứng phải làm thủ tục chuyển sang cấp phát, thanh toán trước thời điểm cấp phát vốn cuối cùng của Kho bạc nhà nước (31 tháng 01 năm sau). Trường hợp đặc biệt chưa thanh toán được do khách quan, chủ dự án phải báo cáo với cơ quan chủ quản dự án để xem xét giải quyết. Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm của chủ dự án chậm nhất vào ngày 28 tháng 02 năm sau.

   - Kho bạc nhà nước trực tiếp quản lý dự án có trách nhiệm lập báo cáo các nguồn vốn cấp phát sử dụng của các dự án đầu tư thuộc chương trình 135 gửi Kho bạc nhà nước cấp trên, cơ quan tài chính nơi có chuyển vốn cấp phát chậm nhất vào ngày 15 tháng 3 năm sau. Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài chính xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt, sau đó gửi Kho bạc trung ương chậm nhất ngày 31 tháng 03 năm sau.

   - Kho bạc nhà nước trung ương có trách nhiệm tổng hợp các nguồn vốn cấp phát đầu tư xây dựng chương trình 135 báo cáo Bộ Tài chính chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm sau.

   - Các nguồn vốn ngân sách các cấp hỗ trợ hết kỳ hạn thanh toán nếu chưa cấp phát hết, Kho bạc nhà nước tỉnh chuyển về Kho bạc nhà nước trung ương (phần ngân sách trung ương), về Sở Tài chính vật giá (phần hỗ trợ của ngân sách địa phương).

   3.2. Quyết toán các công trình hoàn thành và quyết toán kết thúc dự án.

   Kết thúc công trình, các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán (có xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi cấp vốn) gửi Ban chỉ đạo chương trình 135 tỉnh; Ban chỉ đạo chương trình 135 tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan như Sở Tài chính vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh thẩm tra, xét duyệt và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo Ban chỉ đạo chương trình 135 trung ương. Ban chỉ đạo chương trình 135 trung ương tổng hợp báo cáo Chính phủ đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư.

   Sau khi kết thúc công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công trình cho Uỷ ban nhân dân xã để tổ chức quản lý, có sự giám sát của Ban giám sát công trình. Chi phí toàn bộ công trình được quyết toán vào ngân sách xã. Các phần hỗ trợ từ ngân sách cấp trên qua Kho bạc nhà nước trong thời gian chỉnh lý được điều chỉnh thành trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

   3.3. Theo chế độ đã quy định, chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã có trách nhiệm thông báo công khai quyết toán hàng năm và quyết toán của công trình khi hoàn thành để nhân dân biết.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc quyết toán năm và quyết toán khi kết thúc dự án đầu tư của các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 47/1999/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn