Sinh viên cao đẳng nghề có phải đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa không?

Ngày hỏi:15/07/2020

Mình đang học cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn, mình có phải đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa không? Hôm trước thấy ba mẹ gọi hỏi đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. Mong tư vấn giùm mình.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 7 Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ban hành kèm theo Nghị định 45/2006/NĐ-CP, các đối tượng sau đây không thuộc diện được vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

   - Người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam;

   - Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

   - Người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

   - Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội;

   - Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề.

   Như vậy bạn là sinh viên cao đẳng nghề thuộc đối tượng không phải đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn