Sở Nội vụ An Giang trả lời về chế độ phụ cấp ưu đãi

Ngày hỏi:16/06/2014

Ông Lê Huy Hoàng là giáo viên trường THCS Vĩnh Tế đóng trên địa bàn xã Vĩnh Tế - xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Căn cứ Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015, Sở Tài chính An Giang có văn bản thông báo xã Vĩnh Tế ra khỏi danh sách xã ĐBKK, đồng thời truy thu số tiền phụ cấp của các giáo viên đã được hưởng từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2013. Tuy nhiên, ngày 10/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2405/QĐ-TTg và xã Vĩnh Tế thuộc danh sách xã ĐBKK. Ông Hoàng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, văn bản thông báo của Sở Tài chính tỉnh có đúng quy định không? Các giáo viên công tác tại xã Vĩnh Tế có tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 không? Trường hợp không tiếp tục được hưởng phụ cấp thì việc cắt hưởng chế độ tính từ thời điểm nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Thực hiện Quyết định 539/QĐ-TTg (thay thế Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ), ngày 28/11/2013, Sở Tài chính tỉnh An Giang đã ban hành công văn về việc xác định các địa bàn xã thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

   Theo đó, quy định một số xã trên địa bàn tỉnh An Giang không còn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 nên chấm dứt việc hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày 1/4/2013 (ngày Quyết định 539/QĐ-TTg có hiệu lực), trong đó có xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc.

   Tuy nhiên, để thống nhất triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 68/UBND-VX ngày 21/01/2014 hướng dẫn bổ sung một số nội dung, nêu rõ các xã trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP tính đến ngày 30/11/2013, trong đó có xã Vĩnh Tế.

   Từ tháng 12/2013, danh sách các xã ĐBKK được thực hiện theo Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2405/QĐ-TTg.

   Như vậy, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở địa bàn xã Vĩnh Tế theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP là liên tục và không gián đoạn tính đến thời điểm hiện nay.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn