Sử dụng tài sản công đi tặng quà cho trẻ em mồ côi thì có vi phạm?

Ngày hỏi:22/08/2020

Tôi đang làm tại phòng kế toán của cơ quan nhà nước. Mới đây cơ quan tôi sử dụng tài sản công có tặng quà cho trẻ em mồ côi trên địa bàn. Vậy cho tôi hỏi trường hợp này có vi phạm Luật phòng chống tham những hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định về Tặng quà và nhận quà tặng

   Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, cơ quan bạn sử dụng tài chính công làm quà tặng vì mục đích từ thiện giúp đỡ trẻ em mồ coi thì sẽ không vi phạm Luật phòng chống tham nhũng 2018.

   Lưu ý: Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật. (Điều 24 Nghị định 59/2019/NĐ-CP)

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn