Sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính để mua tài sản công có được không?

Ngày hỏi:16/06/2017

Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Quang Sáng, tôi có vấn đề này nhờ Ban biên tập hỗ trợ như sau: Đồn Biên phòng nơi tôi công tác có đề nghị hỗ trợ kinh phí từ thu xử phạt vi phạm hành chính (số thực thu đã nộp vào kho bạc là 200 triệu đồng, việc xử phạt chủ yếu là hành vi phạm khai thác cát,...Dựa theo quy định tại Nghị định số 169/2013/NĐ-CP và Nghị định số 93/2013/NĐ-CP chúng tôi đề nghị cho phép sử dụng hết để mua tài sản phục vụ hoạt động (mua ghe) thì có được không? Mong sớm nhận được phản hồi tới số điện thoại 091***. Tôi chân thành cảm ơn các anh/chị rất nhiều.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 105/2014/TT-BTC (sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành) quy định như sau:

   Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tiền thu phạt vi phạm hành chính điều tiết 100% cho ngân sách địa phương; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương. Riêng lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, việc điều tiết tiền thu phạt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   Và việc lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 153/2013/TT-BTC cũng quy định:

   Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

   1. Lập dự toán

   Hàng năm, căn cứ vào kết quả thu, chi liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính của năm trước và đánh giá khả năng thực hiện năm hiện hành, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính lập dự toán chi đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt theo các nội dung quy định tại Thông tư này, gửi cơ quan chủ quản tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước để gửi cơ quan tài chính đồng cấp tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   Như vậy, về nguyên tắc tiền nộp phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ và đầy đủ vào ngân sách nhà nước, cơ quan có thẩm quyền xử phạt không được phép giữ lại. Việc sử dụng nguồn thu này được Ngân sách phân bổ căn cứ vào dự toán đã lập trước đó chứ không phải xin giữ lại tiền phạt sau khi xử phạt hành chính để mua ghe bạn nhé.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc có được phép xin giữ lại tiền xử phạt vi phạm hành chính hay không. Để có thể hiểu rõ hơn về điều này, bạn nên tham khảo chi tiết tại các văn bản nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn