Tài liệu chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát

Ngày hỏi:21/01/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Tài liệu chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát bao gồm những văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài liệu chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát bao gồm những văn bản quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 3 Quyết định 304/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp đại diện theo ủy quyền;

   - Trường hợp người bị thiệt hại chết mà có di chúc thì người yêu cầu bồi thường phải cung cấp di chúc, trường hợp không có di chúc thì phải có văn bản hợp pháp về quyền thừa kế.

   Văn bản trên phải là bản chính hoặc là bản sao có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn