Tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:01/10/2019

Xin chào! Hiện tôi đang nghiên cứu về tài sản cố định của Bộ Tư pháp. Được biết vừa có quy định mới. Ban biên tập cho hỏi: Tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tư pháp cụ thể là gì? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tư pháp được quy định tại Điều 3 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2019, cụ thể như sau:

   - Các tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp thuộc 01 trong 02 trường hợp sau đây:

   + Tài sản (trừ tài sản là nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc) có nguyên giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;

   + Tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

   - Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được quy định tại Phụ lục số 01, 02 kèm theo Quyết định này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn