Tài sản cố định nào tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao?

Ngày hỏi:17/07/2017

Tài sản cố định nào tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Hoàng Hùng, hiện tại đang làm việc tại Phòng Kế toán - tài chính trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM), có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Công việc kế toán của tôi cần phải rà soát nhiều thứ, trong đó có việc trích khấu hao tài sản cố định. Tôi muốn hỏi, tài sản cố định nào tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao ạ? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (hoanghung***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Khoản 1 Điều 61 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định:

   Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập được tính hao mòn. Các tài sản cố định sau đây tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao:

   a) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

   b) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật;

   c) Tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và điểm b khoản này được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập được tính hao mòn. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn