Tài sản được quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đầu tư có thuộc tài sản công?

Ngày hỏi:11/06/2020

Cho tôi hỏi vấn đề về tài sản công. Đơn vị tôi làm việc là đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy tài sản đơn vị tôi được quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đầu tư có thuộc tài sản công không? Nhờ anh chị tư vấn giúp. Cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 quy định về nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

   - Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

   Mặt khác, tại Điểm a Khoản 2 Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định các hoạt động chi của quỹ phát triển sự nghiệp công lập thì quỹ phát triển sự nghiệp công lập đầu tư để phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp.

   Theo quy định trên, tài sản đơn vị bạn được quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đầu tư được xem là tài sản công.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn