Thẩm định và phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì việc thẩm định và phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm định và phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về đầu tư.

   - Đối với các dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về PPP.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn