Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/05/2020

Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? Rất mong sớm nhận được phản hồi thông tin từ Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 09/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng (theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.)

   Cụ thể như sau:

   - Người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng cùng với việc phê duyệt dự án.

   - Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

   - Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng có giá trị cao hơn giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư, người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến thống nhất của người quyết định chủ trương đầu tư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn