Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi

Ngày hỏi:07/10/2016

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Minh Huy. Tôi có xem tin tức thời sự trên tivi thấy hiện nay có rất nhiều chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi. Vậy xin cho tôi hỏi: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi đã được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi được quy định như sau:

   1. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật đầu tư công.

   2. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật đầu tư công.

   3. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong các trường hợp không quy định tại khoản 1, 2 Điều này, bao gồm:

   a) Chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;

   b) Chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau: chương trình, dự án đầu tư nhóm A và nhóm B; chương trình, dự án ô; chương trình, dự án, phi dự án kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án, phi dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình, dự án vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; dự án hỗ trợ kỹ thuật có quy mô vốn tài trợ tương đương từ 2 triệu đô la Mỹ trở lên; viện trợ mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; sự tham gia của Việt Nam vào chương trình, dự án khu vực;

   c) Hỗ trợ ngân sách.

   4. Người đứng đầu cơ quan chủ quản quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án, phi dự án đối với các trường hợp không quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án liên quan đến vốn ODA, vốn ưu đãi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn