Thẩm quyền thanh lý tài sản công tại bệnh viện hạng II

Ngày hỏi:10/06/2020

Thanh lý tài sản công tại bệnh viện hạng II tự chủ hoàn toàn với tổng tài sản trên 1 tỷ thì gửi tờ trình cho ai ạ? Cho Giám đốc Sở tài chính hay là Trưởng phòng giá công sản Sở tài chính ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thanh lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

   Căn cứ theo khoản 2 Điều 51 Nghị định 151/2017/NĐ-CP thì các tài sản là nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô, tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thì thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công thực hiện thực hiện theo Điều 28 của Nghị định này. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thanh lý đối với các tài sản khác.

   Dẫn chiếu Điều 28 Nghị định 151/2017/NĐ-CP thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

   Theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ban hành quy chế bệnh viện thì bệnh viện hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tình, thành phố trực thuộc trung ương hoặc khu vực các huyện trong tỉnh và các ngành. Do đó bệnh viện hạng II sẽ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

   Vì những lí do trên nên trường hợp bệnh viện hạng II thanh lý tài sản với giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nếu tài sản đó là nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô.

   Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản. Trong các trường hợp tài sản khác và giá trị nguyên giá đươi 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thì thẩm quyền thanh lý tái sản do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thanh lý tài sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn