Thẩm quyền tổ chức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:05/08/2019

Theo quy định mới thì ai có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và tổ chức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản? Mong sớm được phản hồi. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) quy định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và tổ chức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như sau:

   "Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra, tổ chức tính, thẩm định và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này."

   Như vậy, việc tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và tổ chức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn