Thành phần Hội đồng xử lý rủi ro của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày hỏi:28/12/2020

Tôi muốn hỏi tới đây thì Thành phần Hội đồng xử lý rủi ro của Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm những ai vậy?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 147/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 05/02/2021) thì nội dung này được quy định như sau:

   Quỹ đầu tư phát triển địa phương thành lập Hội đồng để xử lý rủi ro. Thành phần Hội đồng xử lý rủi ro bao gồm:

   - 01 thành viên Hội đồng quản lý Quỹ làm Chủ tịch;

   - 01 thành viên là Giám đốc Quỹ;

   - 01 thành viên là Trưởng bộ phận có chức năng quản lý rủi ro và;

   - Tối thiểu 02 thành viên khác do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn