Thanh tra đối với một số khoản kinh phí khác tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:01/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thanh tra đối với một số khoản kinh phí khác tại cơ quan hành chính được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra đối với một số khoản kinh phí khác tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổng hợp số liệu chi thực hiện tinh giản biên chế theo chế độ do nhà nước quy định; chi đóng niên liễm, vốn đối ứng thực hiện các dự án theo hiệp định với các tổ chức quốc tế; chi nghiên cứu khoa học; chi thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

   - Lựa chọn một số nội dung và thực hiện thanh tra như sau:

   + Xác định chênh lệch giữa công việc thực hiện thực tế với kinh phí giao trong dự toán.

   + Đối chiếu giữa quy định của nhà nước với chứng từ thanh quyết toán để xác định các khoản chi sai, không đúng thực tế.

   + Xác định kinh phí dư nộp trả ngân sách nhà nước.

   2.4.2.4. Lập bảng tổng hợp tình hình sai phạm thực hiện dự toán chi (theo Biểu số 06/TTr-CQHC).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn