Thanh tra kinh phí thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:01/08/2019

Hằng năm, các đơn vị hành chính có thực hiện việc chi để đào tạo cán bộ của đơn vị mình. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Theo quy định thì việc thanh tra kinh phí thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại cơ quan hành chính được quy định thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra kinh phí thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổng hợp số lượng cán bộ được cử đi đào tạo, tổng kinh phí đã chi cho công tác đào tạo trong năm.

   - Xác định chênh lệch giữa số kinh phí được cấp có thẩm quyền giao và kinh phí sử dụng cho công tác đào tạo trong năm đã sử dụng vào việc gì, nguyên nhân.

   - Căn cứ vào chứng từ thanh quyết toán đối chiếu với tiêu chuẩn định mức, chi tiết dự toán do đơn vị thực hiện lập để xác định các khoản chi không đúng quy định, không đúng đối tượng, không có trong dự toán.

   - Xác định kinh phí dư nộp trả ngân sách nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn