Thanh tra thu nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:01/08/2019

Liên quan đến việc thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính. Ban biên tập cho tôi hỏi. Thanh tra thu nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan hành chính được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra thu nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   2.7.1. Đối với thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

   - Xác định tổng số thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

   - Lựa chọn kiểm tra thu nhập của một số cá nhân; xác định thu nhập chịu thuế chưa được tổng hợp đầy đủ; nguyên nhân và tính số thuế thu nhập cá nhân đơn vị kê khai nộp thiếu.

   2.7.2. Đối với thuế thu nhập cá nhân ngoài đơn vị.

   - Xác định mức thu nhập và tổng thu nhập chịu thuế đơn vị đã thực hiện chi trả cho các cá nhân ngoài đơn vị theo các chứng từ thanh toán.

   - Lựa chọn kiểm tra thu nhập của một số cá nhân có thu nhập tại đơn vị được thanh tra, xác định số thuế đơn vị chưa thực hiện khấu trừ, khấu trừ thiếu theo quy định, nguyên nhân.

   2.7.3. Lập bảng tổng hợp tình hình thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (theo Biểu số 08/TTr-CQHC).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn