Thanh tra thực hiện dự toán chi cho cá nhân tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:31/07/2019

Liên quan đến việc thu chi tài chính tại các cơ quan tài chính Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì thanh tra thực hiện dự toán chi cho cá nhân tại cơ quan hành chính được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra thực hiện dự toán chi cho cá nhân tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổng hợp số chi thực tế của từng cán bộ, bao gồm các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, phúc lợi tập thể.

   - Lựa chọn một số đối tượng để thanh tra chi thanh toán cho một số cán bộ thuộc đơn vị theo các bước công việc:

   + Thanh tra việc chi tiền lương, tiền công: kiểm tra theo các bảng lương hàng tháng của cơ quan, xác định các khoản chi lương không đúng quy định, như: thanh toán lương cho cán bộ đi công tác nước ngoài trên 3 tháng; nghỉ ốm, nghỉ hưởng lương BHXH…

   + Thanh tra việc trích nộp và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn có đúng với quy định.

   + Thanh tra việc phân phối tiền lương tăng thêm từ nguồn tiết kiệm chi; xác định việc chi trả thu nhập có đúng quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ không.

   + Thanh tra việc chi phúc lợi, khen thưởng từ nguồn tiết kiệm, nguồn thu khác: căn cứ các quy định nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đối chiếu số liệu đã hạch toán xác định: số đã chi phúc lợi, khen thưởng; xác định các khoản chi sai quy định…

   - Lập biểu tổng hợp tình hình sai phạm (theo Biểu số 05/TTr-CQHC).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn