Thanh tra thực hiện dự toán chi cho đánh giá việc tiết kiệm chi tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:31/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì việc thanh tra thực hiện dự toán chi cho đánh giá việc tiết kiệm chi tại cơ quan hành chính được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra thực hiện dự toán chi cho đánh giá việc tiết kiệm chi tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Xác định tổng số kinh phí đã tiết kiệm chi từ các nguồn: ngân sách, thu phí, lệ phí, thu khác.

   - Yêu cầu đơn vị giải trình phân tích từng nội dung tiết kiệm.

   - Kiểm tra lại tính chính xác giải trình của đơn vị, phân tích nguyên nhân tiết kiệm chi: do việc tiết kiệm biên chế, do thực tế thanh toán thấp hơn định mức quy định của nhà nước hoặc mức khoán; do dự toán được giao cao, do không thực hiện hết nhiệm vụ, công việc được giao, do sử dụng kinh phí sai nguồn…

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn