Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:01/08/2019

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán tại cơ quan hành chính được quy định như thế nào? Rất mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc chấp hành quy định về chứng từ, sổ sách kế toán;

   - Việc chấp hành quy định về lập, gửi và công khai báo cáo tài chính;

   - Việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán;

   - Việc tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán;

   - Việc áp dụng chế độ kế toán, tài khoản kế toán và các quy định khác.

   Đánh giá việc chấp hành pháp luật về kế toán, từ đó xác định những vi phạm của cơ quan, đơn vị được thanh tra trong lĩnh vực kế toán, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn