Thanh tra việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:01/08/2019

Tìm hiểu về quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính. Ban biên tập cho hỏi việc thanh tra việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập tại cơ quan hành chính được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Xác định số đã trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập, nguồn trích, đúng sai so với quy định.

   - Căn cứ các quy định nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đối chiếu số liệu đã hạch toán, xác định việc sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập đúng sai so với quy định.

   - Lập bảng tổng hợp sai phạm trong việc quản lý và sử dụng các quỹ (theo Biểu số 07/TTr-CQHC).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn