Thay đổi nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Ngày hỏi:08/03/2019

Tôi là kỹ sư cầu đường, hiện tại tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi. Anh chị cho tôi hỏi việc thay đổi nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 75/2018/TT-BTC thì việc thay đổi nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi như sau:

   a) Nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được thay đổi trong các trường hợp sau:

   - Đánh giá lại giá trị tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Thực hiện nâng cấp, sửa chữa, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

   - Tháo dỡ một hay một số bộ phận tài sản mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của một tài sản hữu hình;

   - Bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, sự cố bất khả kháng hoặc những tác động đột xuất khác phải hạch toán giảm nguyên giá theo quy định của pháp luật.

   b) Khi phát sinh việc thay đổi nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện lập Biên bản ghi rõ căn cứ thay đổi nguyên giá; đồng thời xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn lũy kế của tài sản để điều chỉnh sổ kế toán và thực hiện hạch toán kế toán theo quy định hiện hành.

   Trên đây là quy định về thay đổi nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn