Thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:05/08/2019

Thời điểm cá nhân, tổ chức phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) thời gian mà cá nhân, tổ chức phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cụ thể như sau:

   *Lần đầu chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày nhận được thông báo của Cục Thuế địa phương và trước khi nhận Giấy phép khai thác;

   *Từ lần thứ hai vào năm tiếp theo được chia làm 2 kỳ:

   - Kỳ thứ nhất: thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5.

   - Kỳ thứ 2: thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

   Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp một lần tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho cả năm thì thời hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 5 trong năm;

   *Trường hợp phải tạm dừng khai thác khoáng sản do yêu cầu hoặc được xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời điểm nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong kỳ (nếu có) được lùi bằng thời gian phải tạm dừng khai thác khoáng sản, nhưng không vượt quá thời gian khai thác còn lại của giấy phép. Tổ chức, cá nhân thuộc những trường hợp này sẽ phải tiếp tục thực hiện việc nộp số tiền phát sinh trong kỳ sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu được hoạt động khai thác trở lại và không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian tạm dừng khai thác khoáng sản.

   Trên đây là thời điểm cá nhân, tổ chức nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn