Thời hạn thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:05/08/2019

Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn nào? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn để Cục thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác ra thông báo về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/09/2019), cụ thể như sau:

   "Khi nhận được văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chậm nhất là 10 ngày làm việc, Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác khoáng sản."

   Như vậy, trong thời hạn chập nhất 10 ngày làm việc thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi tổ chức, cá nhân.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn