Thời hạn thương lượng mức thiệt hại trong tố tụng hình thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát là bao lâu?

Ngày hỏi:07/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Thành Công đang sinh sống tại Hà Nội, có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể. Trong trường hợp Viện kiểm sát thực hiện việc bồi thường cho bên bị thiệt hại trong quá trình tố tụng hình sự, thì thời gian để thực hiện xác định mức độ thiệt hại của Viện kiểm sát và bên bị thiệt hại được quy định là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn thương lượng mức thiệt hại trong tố tụng hình thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát quy định tại Khoản 2 Điều 15 Quyết định 304/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Thời hạn thương lượng là 10 ngày, kể từ ngày bắt đầu thương lượng. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu thương lượng.

   - Người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn thương lượng nhưng không quá 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. Việc thỏa thuận kéo dài thời hạn thương lượng phải được ghi vào biên bản thương lượng.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn