Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia có trách nhiệm ra sao đối với công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia?

Ngày hỏi:24/05/2017

Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia có trách nhiệm ra sao đối với công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Trong quá trình học, em có nghiên cứu về lĩnh vực quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Em được biết việc xây dựng, sử dụng nguồn hàng dự trữ quốc gia là sự phối hợp giữa các bộ, ngành khác nhau. Cho em hỏi, pháp luật hiện hành quy định ra sao về nhiệm vụ thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia đối với công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia? Em có thể tham khảo thêm nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin cảm ơn!  Hoàng Diệu Huyền (0907****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia trong công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 17 Thông tư 130/2014/TT-BTC quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Cụ thể bao gồm:

   1. Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong phạm vi được giao trực tiếp quản lý.

   2. Theo dõi, thống kê, tổng hợp và báo cáo tình hình chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng hàng dự trữ quốc gia với cấp trên quản lý trực tiếp.

   3. Chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia đối với công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 130/2014/TT-BTC .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn