Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự?

Ngày hỏi:21/01/2010
Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự? Gửi bởi: Nguyễn Văn A

  Nội dung này được Cục Bồi thường Nhà nước tư vấn như sau:

  • Khi có thiệt hại xảy ra, người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có thể thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước thông qua thủ tục sau đây:

   Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường. Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm:

   + Đơn yêu cầu bồi thường;

   + Văn bản xác định thuộc trường hợp được bồi thường;

   + Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn