Thủ tục với kho bạc

Ngày hỏi:23/11/2015
​Sau khi đã có dự toán chi ngân sách hàng năm khi thanh toán tại kho bạc Nhà nước thì cán bộ kiểm soát chi đề nghị xã, phường phải làm thêm Quyết định xuất ngân sách (Ghi nguồn ngân sách năm hiện hành) như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo khoản 2, điều 1, chương 1, Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiêm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, đối tượng áp dụng với Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (gọi chung là đơn vị sử dụng ngân sách); Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính các cấp. Vì vậy, nguyên tắc kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đều được quy định thống nhất tại điều 2, chương 1 của Thông tư này. Theo đó, đối với các khoản chi theo hình thức rút dự toán tại KBNN, hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 7, chương 2 của Thông tư này. Như vậy, chiếu theo các quy định nêu tại Điều7, chương 2 của Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính thì không quy định nào yêu cầu phải có Quyết định xuất ngân sách. Đề nghị độc giả nghiên cứu các quy định trên.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn