Thực hành tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư

Ngày hỏi:17/11/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật 2005. Ban tư vấn cho tôi hỏi theo Luật 2005 thì thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Ngọc Hạnh - Bình Dương

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hành tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư được quy định tại Điều 26 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005, theo đó:

   1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch xây dựng phải phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khả năng của nền kinh tế và bảo đảm có hiệu quả. Quy hoạch, kế hoạch được duyệt phải được công khai theo quy định của pháp luật.

   2. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và quy hoạch xây dựng.

   3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bị xử lý kỷ luật.

   Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn