Thực hiện mua sắm tài sản tập trung của Bộ giao thông vận tải được thực hiện từ các nguồn kinh phí ở đâu?

Ngày hỏi:29/08/2018

Xin chào, tôi tên Minh Hà sinh sống và làm việc tại Nam Đàn, Nghệ An. Vừa qua, để đáp ứng nhu cầu công việc, tôi có tìm hiểu một số vấn đề về việc mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải, nhưng có vài vấn đề chưa rõ lắm, nhờ các bạn hỗ trợ, cụ thể: Thực hiện mua sắm tài sản tập trung của Bộ giao thông vận tải được thực hiện từ các nguồn kinh phí ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi. (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện mua sắm tài sản tập trung của Bộ giao thông vận tải được thực hiện từ các nguồn kinh phí ở đâu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 1284/QĐ-BGTVT năm 2018 về Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tài sản tập trung được quy định như sau:

   1. Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị.

   2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.

   3. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Quyết định này.

   4. Nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; Nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tài sản tập trung của Bộ Giao thông vận tải. Để hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 1284/QĐ-BGTVT năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn