Thuê, cho thuê tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Ngày hỏi:08/01/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, mọi người cho tôi hỏi: Việc thuê, cho thuê tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thuê, cho thuê tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ban hành kèm theo Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019) với nội dung như sau:

   - Quỹ được quyền thuê, cho thuê tài sản cố định theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp;

   - Thẩm quyền quyết định thuê, cho thuê tài sản cố định thực hiện theo quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc thuê, cho thuê tài sản cố định của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn