Thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án về vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Ngày hỏi:07/10/2016

Thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hạnh Vân, quê ở Ninh Bình. Tôi có đọc một số tài liệu về lĩnh vực đầu tư. Tôi thắc mắc việc thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của tôi là anty***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được quy định cụ thể tại Điều 44 Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, việc thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định như sau:

   1. Trường hợp chủ dự án thuê tư vấn hoặc tổ chức tư vấn - sau đây gọi là tư vấn quản lý chương trình, dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Nghị định này, tư vấn đó phải có đủ điều kiện, năng lực tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, tính chất của chương trình, dự án. Trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn quản lý chương trình, dự án được thực hiện trên cơ sở hợp đồng thuê tư vấn. Tư vấn quản lý chương trình, dự án được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia quản lý, nhưng phải được chủ dự án chấp thuận và phù hợp với hợp đồng thuê tư vấn đã ký.

   2. Chủ dự án có trách nhiệm lựa chọn thông qua đấu thầu và ký hợp đồng với tư vấn quản lý chương trình, dự án có đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý để giúp chủ dự án quản lý chương trình, dự án. Khi áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án, chủ dự án vẫn phải sử dụng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của mình hoặc chỉ định đầu mối để kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý chương trình, dự án và được ủy quyền cho tư vấn thực hiện nhiệm vụ quản lý chương trình, dự án theo hợp đồng quản lý dự án.

   3. Tổ chức tư vấn quản lý chương trình, dự án có trách nhiệm thực hiện các công việc và cam kết theo hợp đồng ký kết với chủ dự án và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án về vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn