Thương binh được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp

Ngày hỏi:29/04/2016
Tôi là thương binh hạng ¾. Tôi xin hỏi, khi tôi đi làm chân giả tại TP. Hà Nội thì sẽ được chi trả như thế nào? Tôi có được chi trả tiền điều dưỡng tại nhà nếu không đi điều dưỡng tập trung không? Nếu có, cơ quan nào giải quyết?
Công Kiên (Cẩm Khê, Phú Thọ)
 

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Về trợ cấp dụng cụ chỉnh hình, căn cứ Điều 7 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, người có công được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ tình trạng thương tật ghi trong hồ sơ và chỉ định của cơ sở y tế.

   Mức tiền mua chân giả (có nhiều loại khác nhau và bao gồm tiền mua vật phẩm phụ) được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, đề nghị ông tham khảo phụ lục nêu trên. Trường hợp ông đi làm chân giả tại các cơ sở, đơn vị y tế có chức năng được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi niên hạn 1 lần.

   Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình. Do đó, đề nghị ông liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ để được trả lời theo thẩm quyền.

   Về điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, Điều 5, Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định, người có công có chế độ điều dưỡng tại nhà và điều dưỡng tập trung. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tùy theo điều kiện thực tế của mỗi đối tượng để xem xét, quyết định việc điều dưỡng tập trung hay điều dưỡng tại gia đình.

   Trường hợp do điều kiện bản thân không thể đi điều dưỡng tập trung, đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn