Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được truy thu trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:07/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được truy thu trong trường hợp nào? Xin giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 82/2017/NĐ-CP thì tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được truy thu khi có một trong các trường hợp sau đây:

   - Thời gian bắt đầu vận hành thực tế của công trình sớm hơn thời gian dự kiến khi cấp giấy phép, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

   - Phát sinh mục đích khai thác, sử dụng nước phải nộp tiền nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh nội dung giấy phép;

   - Quy mô, sản lượng khai thác cao hơn so với giấy phép đã được cấp;

   - Gian lận trong việc kê khai, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoặc kê khai không trung thực dẫn đến giảm số tiền phải nộp.

   Trên đây là các trường hợp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được truy thu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn