Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản trên Dịch vụ công của kho bạc nhà nước

Ngày hỏi:18/05/2020

Liên quan đến tài khoản kho bạc nhà nước. Ban biên tập cho hỏi: Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản trên Dịch vụ công của kho bạc nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản trên Dịch vụ công của kho bạc nhà nước được quy định quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Tham chiếu dịch vụ công “Đăng ký sử dụng và thay đổi thông tin tài khoản tại KBNN” tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp Bộ Tài chính đã vận hành dịch vụ công này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn