Tổng hợp dự toán ngân sách năm thực hiện nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày hỏi:07/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc tổng hợp dự toán ngân sách năm thực hiện nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổng hợp dự toán ngân sách năm thực hiện nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 8 Thông tư 56/2015/TT-BGTVT Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Cụ thể như sau:

   Vụ Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục, dự toán và dự kiến đơn vị được giao quản lý kinh phí các nhiệm vụ môi trường đã được thẩm định để:

   - Trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Gửi Vụ Tài chính tổng hợp, lập dự toán ngân sách năm, trình Lãnh đạo Bộ ký công văn gửi Bộ Tài chính theo tiến độ quy định của Luật Ngân sách.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo vệ môi trường
  công trình bảo vệ môi trường
  Giải pháp bảo vệ môi trường
  Kế hoạch bảo vệ môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn