Trả toàn bộ mỏ có được hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không?

Ngày hỏi:06/08/2019

Trong trường hợp tổ chức được phép cấp quyền khai thác đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nhưng chưa khai thác mà đã trả toàn bộ mỏ quy định trong Giấy phép. Vậy nhà nước có hoàn trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 4 Điều 10 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực 15/9/2019), quy định việc hoàn trả lại tiền đã nộp vào NSNN mà chưa tiến hành khai thác, cụ thể như sau:

   "Trường hợp trả lại toàn bộ mỏ, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do tổ chức, cá nhân đã nộp đối với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, nhưng chưa tiến hành khai thác hoặc khai thác chưa hết sản lượng theo tiến độ nộp tiền cấp phép khai thác thì số tiền đã nộp ngân sách nhà nước được xem xét, hoàn trả theo quy định tại khoản 5 Điều này."

   Như vậy, khi tổ chức đã được cấp và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà trả toàn bộ mỏ và chưa tiến hành khai thác thì số tiền đã nộp ngân sách nhà nước sẽ được hoàn trả theo quy định pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn