Trách nhiệm báo cáo theo Luật Bồi thường nhà nước

Ngày hỏi:14/04/2010

Tôi mới được nhận công tác tại cơ quan, làm công tác hành chính, tổ chức. Trong cơ quan trước đây xảy ra vụ việc về một số cán bộ của cơ quan có hành vi vi phạm làm thiệt hại đến lợi ích của một số cá nhân và doanh nghiệp và theo Luật Bồi thường nhà nước thì cơ quan tôi phải đứng lên bồi thường. Thực tế hiện nay vụ việc này vẫn chưa được báo cáo lên cơ quan quản lý trực tiếp. Như vậy có đúng quy định không và xin nêu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Nghị định 16 ngày 3/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bồi thường nhà nước quy định trách nhiệm của cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải báo cáo về giải quyết bồi thường như sau: + Trong quá trình thực hiện giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án phải báo cáo cho cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp về các nội dung sau đây: - Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; - Ban hành quyết định giải quyết bồi thường; - Người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường; - Người thực thực hiện thủ tục chi trả bồi thường. Kèm theo báo cáo phải có bản sao các tài liệu có liên quan đến việc gải quyết bồi thường. + Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì báo cáo về việc giải quyết bồi thường theo quy định tại khoản 1 của điều này (như đã nêu ở phần trên) được gửi cho Bộ Tư pháp. - Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải quyết bồi thường theo hướng dẫn của TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp. - Ngoài các nhiệm vụ qui định tại các khoản quy định như đã nêu ở phần trên, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường có thẩm quyền, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải kịp thời báo cáo về việc giải quyết bồi thường để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường. Trên đây là những quy định của nhà nước về trách nhiệm của các cơ quan có trách nhiệm bồi thường, anh nghiên cứu và vận dụng. Trong vụ việc của cơ quan anh, nếu lãnh đạo không làm các báo cáo cơ quan quản lý cấp trên là không đúng quy định..


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn