Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý và cấp phát vốn thực hiện chương trình 135

Ngày hỏi:12/12/2017

Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý và cấp phát vốn thực hiện chương trình 135 được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Lĩnh hiện đang là công chức nhà nước làm việc tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý và cấp phát vốn thực hiện chương trình 135 được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý và cấp phát vốn thực hiện chương trình 135 được quy định tại Tiểu mục 5 Mục IV Thông tư 47/1999/TT-BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn đầu tư cho dự án hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Chủ dự án có trách nhiệm:

   + Triển khai thực hiện dự án theo đúng nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng quy định.

   + Cung cấp đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định cho Kho bạc nhà nước để làm căn cứ cấp phát vốn; chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của tài liệu cung cấp.

   + Tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả.

   + Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và quyết toán vốn theo quy định.

   - Cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm:

   + Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án thực hiện kế hoạch được giao tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng chế độ quy định.

   + Phân khai kế hoạch vốn cho từng dự án theo kế hoạch được Nhà nước giao.

   + Phê duyệt dự toán chi, báo cáo quyết toán hàng năm và quyết toán kết thúc chương trình cho các dự án.

   - Kho bạc nhà nước có trách nhiệm:

   + Căn cứ nguồn vốn được bố trí và chế độ quy định, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành; cấp phát vốn kịp thời cho các chủ dự án.

   + Có quyền từ chối cấp phát đối với các chủ dự án không đủ điều kiện cấp phát theo quy định; thu hồi vốn sử dụng sai mục đích, sai đối tượng của chủ dự án. Đồng thời chịu trách nhiệm về việc từ chối cấp phát và các trường hợp cấp phát, thanh toán không đúng chế độ quy định.

   + Thực hiện việc báo cáo và quyết toán vốn theo chế độ quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý và cấp phát vốn thực hiện chương trình 135. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 47/1999/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn